Serwis

Reklamacje związane z dostawą przesyłek

1. sklepturbo.pl bierze pełną odpowiedzialność za przesyłki zagubione lub zniszczone przez firmy kurierskie. W sytuacji zagubienia przesyłki sklepturbo.pl składa reklamację u stosownego spedytora i po uzyskaniu potwierdzenia, że przesyłka nie dotarła do adresata, sklep wysyła przesyłkę ponownie lub w przypadku braku towaru zwraca należność na rzecz klienta.

Reklamacje towarów

1. Produkty sprzedawane w sklepie sklepturbo.pl objęte są gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy.

2. Sposób załatwienia reklamacji z tytułu gwarancji jest uzależniony od konkretnego produktu. Część reklamacji jest zgłaszana bezpośrednio do serwisu producenta, część do autoryzowanych serwisów zewnętrznych, część jest kierowana wpierw do sklepturbo.pl. W większości wypadków warunki gwarancji oraz dane kontaktowe do właściwego serwisu znajdują się na karcie gwarancyjnej urządzenia. W przypadku niejasności, jak należy zgłosić produkt do reklamacji z tytułu gwarancji, proszę skontaktować się z obsługą sklepu sklepturbo.pl

3. Reklamacje z tytułu rękojmi należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: sklepturboinfo@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres: sklepturbo.pl ul. Oliwska 2/11 03-316 Warszawa . Sprzedający rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

4. Przesyłki z reklamowanymi produktami prosimy kierować na adres: sklepturbo.pl ul. Oliwska 2/11 03-316 Warszawa (tel. 792475775, sklepturboinfo@gmail.com). Przed odesłaniem produktu do reklamacji prosimy o wcześniejszy kontakt w celu usprawnienia przebiegu procesu reklamacji.

Zwroty

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Kupujący będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru.

2. Odstąpienie od umowy sprzedaży dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które należy przesłać do sklepturbo.pl na adres e-mail:  sklepturboinfo@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres: sklepturbo.pl ul. Oliwska 2/11 03-316 Warszawa

3. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- zawartej w drodze aukcji publicznej;
- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
- dodatkowych kosztów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem dostarczenia towaru innego niż najtańszy oferowany przez sklepturbo.pl,
- kosztów odesłania towaru (sprzedający nie zwraca Kupującemy kosztów odesłania towaru).

5. W terminie 14 dni od odstąpienia od umowy sprzedaży Kupujący jest zobowiązany zwrócić towar Sprzedającemu na adres:  sklepturbo.pl ul. Oliwska 2/11 03-316 Warszawa. W przypadku odsyłania towaru do zachowania terminu wystarczy data nadania przesyłki przed upływem 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

6. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem, zwrot płatności na rzecz Kupującego następuje w formie przelewu lub gotówką.

7. Formularz odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

sklepturbo.pl

ul. Oliwska 2/11

03-316 Warszawa

Ja .............................................................................. informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następująej/ych rzeczy:

............................................................................................................................................................................................................................

Numer zamówienia ............................... Data zawarcia umowy to .................................... Data odbioru .............................................

Imię i nazwisko ..............................................................................................................................

Adres ...............................................................................................................................................

Nr konta bankowego ....................................................................................................................

Data .................................................................................................................................................